Співпраця ГС ХАУ з навчальними закладами

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

26.04.2018 г. за запрошенням Декану факультету НТіІМ(низькотемпературної техніки та інженерної механіки)Жихарєвої Н.В. та зав.кафедрою ХУтКП(холодильних установок та кондиціонування повітря) Хмельнюк М.Г. представники від ГС «Холодильна асоціація України» відвідали захід з проведення всеукраїнської Олімпіади серед вихованців вищих навчальних закладів, що готують фахівців холодильної справи. На заході з боку ГС ХАУ були присутні директор асоціації Анашкін С.В., член Правління ГС ХАУ Гринько В.С., член Правління ГС ХАУ, експерт UNIDO Хоменко О.В. Також були присутні провідні фахівці з галузі штучного холоду, представники підприємств - виробників обладнання (Данфосс – Прокопенко М.Ю., Термофін, інші…)що зацікавлені у молодих кваліфікованих кадрах, з боку ВГО СХУ був присутній наш колега Президент Спілки Возний В.Ф.

Від ВНЗ у склад комісій та журі увійшли: Голова оргкомітету Олімпіади - Трішин Федір Анатолійович, доцент, к.т.н. -проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи; Голова журі - Косой Борис Володимирович, Одеська національна академія харчових технологій, д.т.н., професор, директор Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики імені проф. Мартиновського В.С.; Хмельнюк Михайло Георгійович, Одеська національна академія харчових технологій, д.т.н., професор, завідувач кафедри холодильних установок та кондиціювання повітря; Радченко Микола Іванович, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), д.т.н., професор; Желіба Юрій Олександрович, Одеська національна академія харчових технологій, к.т.н., доцент кафедри холодильних установок та кондиціювання повітря; Левченко Дмитро Олексійович, Сумський державний університет, к.т.н., доцент; Засядько Ярослав Іванович, Національний університет харчових технологій, м. Київ, к.т.н., професор; Соколовська Вікторія Вікторівна, Одеська національна академія харчових технологій, к.т.н., доцент кафедри кріогенної техніки; Наєр Вячеслав Андрійович, Одеська національна академія харчових технологій, д.т.н., професор кафедри кріогенної техніки; Мілованов Валерій Іванович, Одеська національна академія харчових технологій, д.т.н., професор, завідувач кафедри компресорів та пневмоагрегатів; Литош Олена Володимирівна, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), к.т.н., доцент.

Вітальне слово промовили як організатори заходу, так і гості. Нагороди від виробників обладнання – пам’ятні сувеніри та корисні речі отримали практично усі учасники Олімпіади. Ними стали:

"Бакалаври":

Перше

Шумський Олексій Аркадійович

Одеська національна академія харчових технологій

Друге

Троц Руслан В’ячеславович

Національний університет харчових технологій м.Київ

Третє

Валяєв Владислав Станіславович

Харківський державний університет харчування та торгівлі
 


               

"Магістри":

Перше

Журавльов Олексій Сергійович

Одеська національна академія харчових технологій

Друге

Стороженко Василь Михайлович

Національний університет харчових технологій м.Киів

Третє

Спориш Олександр Олексійович

Сумський державний університет

Представники асоціації також подарували призерам перших місць від бакалаврів та магістрів флєш-пам’ять та жорсткий діск як більш вагомі призи за особистий вклад у перемогу та особисті досягнення. Після нагородження переможців було проведено «круглий стіл» між представниками виробників, бізнесу, підприємств та представниками навчальних закладів.

Відходячи від протокольної «сухої» мови, хотілося б відзначити дуже теплий прийом з боку господарів заходу, особисто Хмельнюк Михайла Георгійовича, що вів увесь процес спілкування та нагородження, вдячні Косому Борису Володимировичу за гарні слова до студентів та усіх присутніх, подяка Трішину Федору Анатолійовичу за порозуміння та сприяння гарній діловій розмові.

У процесі засідання ми вислухали думку від закладів освіти про проблеми, можливості, перспективи майбутнього фахових факультетів та нашої спеціалізації. Від нас також було окрім подяки запропонована співпраця, участь викладачів та студентів у проектах ГС ХАУ, на майбутнє домовились про підготовку Меморандуму про співпрацю між ВНЗ та ГС ХАУ, взаємну допомогу та просування інтересів галузей – як освітньої, так і професійної холодильної.

Маємо велике бажання зробити такі зустрічі традицією, проводити олімпіади не тільки з теоретичних знань, але й оцінювати практичні навички (проводити конкурси за аналогією із World Sкills)

Ще раз висловлюємо щиру подяку організаторам та залученим до події колегам,

Плануємо зустрічі на базі кожного ВНЗ на майбутній період, 2018-2019рр.

З повагою,

Директор ГС ХАУ

Анашкін С.В.
Повернутись до списку