Проекти

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

Використання природних хладагентів у індустрії холоду

Перехід на природні хладагенти та використання екологічно чистих та нейтральних технологій позитивно впливає на зміни клімату Землі, зменьшує пошкодження та втрату озонового захисного шару планети, а також зменьшує вплив на глобальне потепління. Усі заходи за цим проектом виконуються відповідно Кіотського та Монреальського протоколів, які підписані та ратифіціровані Україною.
Наші проекти у цьому напрямку мають внести наш вклад у загальну справу збереження нашої планети.
Навчально-сертифікаційні центри

На цій сторінці Ви можете ознайомитись із професійно-технічними навчальними закладами, які готують бакалаврів та спеціалістів за нашим фахом


На цій сторінці Ви можете ознайомитись з ВНЗ, які готують наших фахівців
Міжнародна співпраця

21 Листопада 2018

Обговорення проекту Закону про озоноруйнуючи речовини(ОРР) та фторовані праникові гази(ФПГ) триває...


Ви можете ознайомитись із роботою наших колег в інших країнах