Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

Академія Аклима

Характеристики
Категорія:
Навчально-сертифікаційні центри
Сайт:
Опис проекту

    Академия Аклима — это обучение и трудоустройство в климатическом бизнесе. Мы предоставляем слушателям возможность получить самые востребованные профессии на мировом климатическом рынке, специализируемся на подготовке работников с нуля, а также на переподготовке и повышении квалификации специалистов сферы вентиляции, кондиционирования и отопления.                       

     Техническая база Академии – уникальна и многофункциональна. Она включает в себя: 3 лекционных зала, оборудованных новейшей техникой; учебный зал для монтажной и сервисной практики; лабораторию для проведения занятий на рабочей системе; тестировочную испытательную камеру и шоу-рум с современным климатическим оборудованием. За время своей деятельности компания Аклима накопила большой опыт в реализации интересных, уникальных и инновационных проектов разной сложности, но столкнулась с нехваткой квалифицированных специалистов. Для обучения в области климата важны знания, обретенные на практике. Но не каждое учебное заведение может позволить себе базу с современным климатическим оборудованием. Поэтому нашим партнерам приходится обучать новых сотрудников, отвлекая специалистов производства от работы.

   Академия Аклима предлагает решение этой кадровой проблемы: мы готовим специалистов наиболее востребованных профессий на климатическом рынке. Вы получите базовый набор знаний, необходимый для работы в сфере кондиционирования, вентиляции и отопления. Также обретете практические навыки, без которых невозможно стать №1 на рынке труда.