Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

Використання природних хладагентів у індустрії холоду

20 Січня 2022
Для отримання інформації про вебінари компанії ВОСК у 2022 році перейдіть за посиланням:

1 Травня 2019

     Громадська Спілка "Холодильна асоціація України" розпочинає міжнародне співробітництво у проекті "Розвиток компетенцій по інноваційному застосуванню енергоефективних та екологічно безпечних технологій охолодження та опалення в Україні"!!!

    Проект запроваджено у рамках Програми Консультаційної допомоги Федерального Міністерства довколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки Федеративної Республіки Німеччини.

      Мета даної програми - посилення та підтримка заходів по охорони довколишньої середи в країнах Центральної та Східної Европи, Кавказу та Середньої Азії.

     Ми пропонуємо співпрацю у даному проекті як державним органам, що відповідають за екологічні питання,  навчальним закладам фахової передвищої(коледжі) та вищої(академії, інститути, університети) фахової освіти, що готують для галузі майбутніх фахівців з холодильної справи, компаніям ринку холодильного ринку та ринку теплових насосів, систем кондиціонування та вентиляції повітря, державним та приватним підприємствам, що використовують в своїх виробничих циклах фреони з озоноруйнуючими властивостями та підвищеним потенціалом глобального потепління(вплив на парниковий ефект)!
Навчально-сертифікаційні центри

Ми пропонуємо підготовку по 14 навчальним курсам.
    Групи до 8 осіб - гарантія якості навчального процесу.
    Нічого зайвого, курс стиснутий і інтенсивний - ми цінуємо Ваш час.
    Роздаткові матеріали, інтерактивні лекції, максимум прикладних вправ та практичних завдань!

   Шановні колеги! У сучасному світі все швидкозмінне, і деколи Ви просто не маєте часу для навчання. Але цифрові хмарні технології дозволяють досягти багатьох можливостей працюючим фахівцям з бізнесу, бажаючим відновити свої знання, підвищити кваліфікацію та перекваліфікуватись взагалі. Також, сучасні студенти мають мало бажання сидіти в аудиторіях та втрачати час, коли довкола багато спокус отримати заробітню платню та мати незалежність від батьків. Саме тому, розуміючи це, наша асоціація планує розробити навчальні плани та розпочати дистанційне навчання за участі провідних викладачів відомих українських навчальних закладів. Для того, щоб отримати можливість навчання, просимо Вас пройти опитування та надати свої пропозиції на нашу адресу - що найбільш для Вас є актуальним, які курси, їх вартість та тривалість та ін.
   Опитування тут:
   Наявні електроні ресурси для дистанційного навчання:
http://ref.org.ua/info/articles/dystantsiyne-navchannya-/Міжнародна співпраця

21 Листопада 2018

Обговорення проекту Закону про озоноруйнуючи речовини(ОРР) та фторовані праникові гази(ФПГ) триває...


Ви можете ознайомитись із роботою наших колег в інших країнах