Зустріч Міністерства екології та природніх ресурсів з бізнесом.

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

13 Березня 2019
    За запрошенням Міністерства екології та природніх ресурсів України представники ГС "Холодильна асоціація України"(ГС ХАУ) та ВГО "Союз холодильщиків України"(ВГО СХУ), "Асоціації українських виробників заморожених продуктів"(АУВМЗП) взяли участь разом з представниками інших громадських організацій та бізнесу, імпортерів фреонів та представників ПРООН у засіданні круглого столу, що було проведено з а участі та організації Мінприроди в "Оргузському центрі".
     
     З боку Мінприроди нараду очолив Заступник міністра з питань европейської інтеграції Микола Степанович Кузьо. Також були присутніми керівник департаменту зміни клімату та збереження озонового шару Гринчук С.В.  і представники його відповідних відділів - Василенко В.Г.,  Мисько С. З боку проекту ПРООН в Україні на засіданні були присутні Тинкевич А. та експерт ПРООН Гамера А. Від ГС "Холодильна асоціація України" - Голова Правління Анашкін С., члени ассоціації ГС "ХАУ" - Хоменко О., Малоок В.(ТОВ Клімстар), Тарабан В.(ТОВ Астра), Бордюк А., Жолудев С.(ТОВ Балтикрефреджирейтинг), Гринько В., Тарасов В.(ТОВ Еврокул), Малий А. (ТОВ Апекс), інші громадські організації - наші колеги та партнери - Возний В.Ф., Гурак В,М.(ВГО СХУ), Пахолюк В.С.(АУВМЗП), представники бізнесу - Гладченко А.(ПП Сорока), Пролубщиков А.А(ТОВ Санмей Украина), Жуков Ю.Б., Мельник С.(ТОВ Полюс Юг), Жуков В. (ТОВ Екофрост) та інші.
     Темою наради було обговорення питань впровадження Монреальського протоколу та Закону про ОРР(озоноруйнуючі речовини) та ФПГ(фторовані парникові гази), також присутнім було доведено перспективи впровадження Кігалійської поправки, світовий досвід та можливі проблеми.
    Відкрив нараду Микола Кузьо, привітав присутніх, доповів про важливість впровадження европейського законодавства та запропонував заслухати інформацію щодо впровадження Закону про ОРР та ФПГ як основи для майбутньої імплементації Монреальського протоколу в українське законодавство. Заступник міністра висловив свої сподівання щодо підтримки бізнесом останньої редакції Закону про ОРР та ФПГ та пообіцяв почути всі проблемні питання для врахування їх у роботі.
   З боку ГС "ХАУ" першим виступив Тарабан В.Г. та запропонував для подальшої плідної співпраці укласти Меморандум між ГС "ХАУ" та Мінприроди. У такому разі Мінприроди може розраховувати на участь у питанні розробки Закону, підзаконних нормативних актів фахівців та експертів асоціації.
   З боку компаній - імпортерів фреонів виступили Жуков В., Пролубщиков А. та проінформували присутніх про істотні проблеми, пов'язані з отриманням ліцензій на імпорт ОРР та ФПГ, особливо на стадії заповнення заявок(які до речі, мають застарілу форму) для участі у аукціоні та довгого, з затримками процесу видачі ліцензії. Через це компанії не змогли отримати свої квоти та придбати вчасно взагалі чи недостатні обсяги фреонів, для реалізації їх в Україні. Те, що останні роки взагалі не отримувались ліцензії, не каже що фреони не використовувались, а вказує на те, що схеми їх доставки на ринок України були не за вимогами законодавства, м'яко кажучі. Лише одна з компаній вчасно отримала квоти та виграла в аукціоні, що вказує на можливу упередженність і можливо, на низьку організацію процесів (особливо внутрішніх між Мінприроди та Мінекономіки) щодо видачі ліцензій. Також було надано пропозиції щодо отримання квот та закупівель ліцензій у 1 кв. поточного року, бо реалізація фреонів як правило має сезонне явище і отримання квот та ліцензій на прикінці поточного року не дозволяє ринку розвиватись. Голова ГС "ХАУ" Анашкін С.В. підтримав колег та запропонував реалізувати механізм видачі квот та ліцензій за допомогою електронного сервісу (розробити відповідні програми для автоматичного заповнення заявки та розмістити їх на сайті Мінприроди). Це дозволить неупереджено організовувати аукціони та отримання ліцензій. Пристуні підтримали пропозицію та підняли питання щодо організації Мінприроди та Мінекономіки(безпосередньо видає ліцензії) спільного, за участі представників бізнесу та компаній - імпортерів семінару-тренінгу для ознайомлення зацікавлених сторін з питаннями підготовки заявок, подання їх на аукціон щодо отримання квот та подальшого оформлення ліцензій. Таким чином на цьому заході бізнес вже більш детально опрацює спільно з представниками державних органів процедуру, проблеми стосовно цього питання. Олександр Пролубщиков та Андрій Малий також висловили занепокоеність про неготовність ринку фреонів працювати з одноразовими балонами під ОРР та ФПГ. Ринку потрібна буде величезна кількість балонів та системи розливу та збору відпрацьованих холодагентів. Цього на ринку не має та впровадження цих механізмів потребує великих коштів.
    Голова Правління ГС "ХАУ" Анашкін С.В. надав Заступнику міністра лист підтримки(див.у додатках), адресований Мінприроди та ГС "ХАУ"від консалтингової компанії НЕАТ(вона вже мала досвід співпраці з Мінприроди через ПРООН) стосовно можливої міжнародної допомоги для впровадження Монреальського протоколу - консультації, дослідження ринку, проведення навчальних семінарів з застосування природніх холодагентів, допомога у розробці стандартів та нормативів, тощо..

     При тому, що Мінприроди зробило велику роботу щодо розробки Закону про ОРР та ФПГ, асоціація має істотні зауваження до проекту Закону:
1)В Законі не вказаний період розробки підзаконних нормативних актів (постанов, розпоряджень, інструкцій, методичних вказівок...)та не вказані інші державні структури(що будуть задіяні у впровадженні Закону - Мінекономіки, Міносвіти, Держстандарт та ін..). Таким чином, є загроза того, що перевіряючі органи та інші державні структури, так само як і бізнес не матимуть чітко визначених правил для виконання Закону та його статей, це призведе до штрафів, порушень, судових прецедентів...
2)В Законі не передбачена можливість розробки та впровадження державних, регіональних та місцевих програм щодо ЕКОНОМІЧНОГО стимулювання підприємств та бізнесу, що застосовують в роботі ОРР та ФПГ до переходу на безпечні  або природні холодагенти. В інших країнах, де впроваджується Монреальский протокол, такі механізми працюють і вони дозволяють використовувати як міжнародні фінансові інструменти, так і внутрішні інвестиції та дешеві кредити для модернізації обладнання.
3)В Законі НЕ ВКАЗАНО, яким чином та за чий рахунок буде утилізовуватись вилучений з експлуатації фреон з групи ОРР та ФПГ. Для довідки, підприємств спецалізованих для утилізації в Україні замало, вони відсутні у кожному регіоні, ціна утилізації перевищує ціну закупівлі нової речовини у 1,5 рази... Це є певною загрозою для ринку, тому що при великій ціні утилізації підприємства не матимуть змоги виконати ці роботи та включать цю вартість у свій прайс для замовників, а ті - перекладуть вартість на кінцевого споживача. Це вплине на збільшення вартості послуг холодильних компаній та не довзолить виконати переход до безпечних технологій планово та без втрат для бізнесу та економіки.
    Сергій Анашкін також запропонував об'єднати зусилля Мінстерства та асоціації в цих питаннях, адже Мінприроди має адміністративний ресурс у вигляді можливостей щодо створення міжвідомчої робочої групи та надання запитів у інші міністерства для отримання реальної інформацію щодо наявності та споживання ОРР та ФПГ на ринку України, в тому числі можливо було б задіяти ресурси регіональних структур - державних адміністрацій та місцевих органів влади, адже вони володіють інформацією щодо підприємств, які працюють у нашому секторі та використовують ОРР та ФПГ. Особливе зауваження визвало те, що Мінприроди не веде ділового листування з асоціацією та не відповідає письмово на пропозиції щодо Закону та ін. Це не є чемним як для органів влади, та перешкоджає вести конструктивний діалог для досягнення загальних цілей.
    Продовжив наше спілкування експерт проекту ПРООН Гамера Анатолій Васильович, який презентував питання щодо впровадження та ратифікації Україною Кігалійської поправки, що передбачає скорочення обсягу споживання ФПГ(парникових) газів. Присутні обговорили це питання та виказали свою позицію щодо зменьшення впливу на бізнес та подовження перехідного періоду для відмови від ФПГ. Особливо було наголошено всім присутнім про необхідність актуалізації та отримання достовірної інформації про наявність ФПГ газів на ринку. Якщо не вірно буде визначено споживання, тоді квоти будуть встановлені необ'єктивно, що призведе до дефіціту ОРР та ФПГ, тим самим знову матимемо вплив на ринок, регулювання замість дерегуляції.

    Запрошуємо колег бути не байдужими до цього питання, адже це спільна галузева справа!!!
   
  

Повернутись до списку