Засідання круглого столу щодо впровадження дуальної системи навчання

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

30 Листопада 2018
    У м.Харків, 29-30 листопада 2018 року на базі ХПІ ("Харківська політехніка")було проведено наукову конференцію, присвячену темі змішаного навчання та дуальної освіти.
    30.11.2018 року за запрошенням Володимира Миколайовича Кухаренко я відвідав засідання "круглого столу", яке проходило у бібліотеці ХПІ за участі провідних викладачів, представників інститутів та ВНЗ(ХПІ, ХДУХТ, ХІБС...) м.Харків, роботодавців. Від роботодавців регіону були присутні представники компаній UBC Group, МС Холод, Фригос та ін.
     З питань впровадження системи дуального навчання доповів Голова Правління ГС "Холодильна асоціація України" Сергій Анашкін. Ознайомив колег та партнерів з проблемами галузі, недостатньою кількістю підготованих фахівців, недостатньою якістю їх професійної підготовки, проблемами, пов'язаними зі зменьшенням кваліфікованої робочої сили в Україні та її регіонах. Також учасникам було запропоновано розглянути презентацію стосовно основних принципів дуальної освіти та її фукнціонування у Німеччині.
    Доповідь була завершена активним обговоренням проблем галузі, навчальних закладів, роботодавців. Директор МС Холод Максим Смілик чітко й виважено доповів про кадрову політику своєї компанії, про допомогу навчальним закладам у забезепеченні їх сучасним обладнанням(фахівці компанії мають за мету збудувати та ввести в експлуатацію холодильну камеру в ХДУХТ на кафедрі нашого профілю). Також, ми почули критику щодо існуючої системи професійної підготовки у ВНЗ, та пропозиції щодо змін системи, підходів, методології навчання. В цілому захід проведено на достойному рівні, в планах асоціації - провести аналогічні заходи у всіх навчальних закладах професійної освіти, що випускають фахівців холодильної галузі!

program-BL-2018 Размер: 1.9 Мб
Повернутись до списку