Участь у робочій групі з розробки та впровадження Стратегії Експорту сектору машинобудування

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

28 Листопада 2018
     28.11.2018 року у м. Київ відбулись треті обговорення щодо створення загальнонаціональної Стратегії експорту у секторі машинобудування. На заході були присутні як експерти(Валерій Кокоть) з написання Стратегії, так і учасники від різних галузей економіки України - Михайло Сокол(асоціація "Укравтопром",корпорація "Богдан"), Сергій Корж(національний експерт з сектору "Технічне обслуговування авіатехніки"), Володимир Власюк, Микола Мостов'як, Тарас Ткаченко("Укрзовнішекспертиза"), Володимир Савченко(УСПП, віце -президент), Наталія Гахович(ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ"), Наталія Чаплигіна(Мінекономрозвитку), Юлія Боса(GIZ), інші.. Від нашої спілки був присутній Голова Правління Сергій Анашкін, від компанії "Аеростар/Вентсервіс" - Михайло Костюченко.
   Практично кожен пункт та розділ Стратегії обговорювався колегіально! З повагою до наших колег, потужних гравців ринку машинобудування України, ми наголосили, що існує окремий підсектор економіки - холодильна галузь, яка є складовою частиною практично усіх галузей, пов'язаних з кліматичним обладнанням, теплоенергетикою, харочовою та переробною галузями та багато інших.
   Від нашої асоціації ми внесли пропозиції щодо: окремого формування вимог до компаній, які мають змогу та бажають працювати на експорт; надання можливостей компаніям що розвиваються та залучають інвесторів пільгових умов для оподаткування та виділення земельних ділянок при будівництві нових підприємств; проведення в рамках професійного навчання стажування викладачів на підприємствах, проведення змагань з професійної майстерності; створення аналітичного онлайн інструменту, що відображатиме тренди імпорту/експорту; допомога у інформаційній та організаційній діяльності щодо участі у наших професійних виставках, тощо..
    Відверто кажучі, ми взяли на себе відповідальність надати пропозиції щодо допомоги з боку держави для компаній, які працюють у галузі машинобудування та пов'язані з системами та обладнанням холодильного сектору. Але повірте на слово, всі зміни та пропозиції що ми надали були заслухані та сприйняті більш ніж позитивно, учасники заходу відмітили що дійсно, холодильний сектор має великий потенціал росту та перспективи розвитку експорту обладнання та послуг.
Повернутись до списку