+38 (067) 567-18-54

Юридична компанія Lаw Net

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

Юридична компанія Lаw Net

        Law Net является одной из ведущих юридических компаний Украины. Репутацию Law Net подтверждают более пятнадцати лет практического опыта в сфере предоставления комплексного юридического обслуживания и консалтингового сопровождения деятельности и делового сотрудничества украинских и иностранных компаний.   

                                                                                                                                                                               Сферы практики компании охватывают разные отрасли права, в числе которых:  создание бинеса,  корпоративные отношения, налоговый консалтинг, договорные отношения, урегулирование споров в судебном и до судебном порядке, сопровождение операций с недвижимостью и правоотношений в сфере интеллектуальной собственности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Политику компании формируют принципы высоких стандартов личных, профессиональных и деловых качеств сотрудников, понимание потребностей клиентов, четкости и своевременности предоставления услуг. Это дает возможность Law Net поддерживать высокий уровень юридических услуг, позволяет действовать в интересах клиентов, оправдывая их доверие, и в результате видеть среди них много известных и успешных компаний.

    Law Net - юридический партнер ГС "Холодильная ассоциация Украины" и оказывает юридическую поддержку членам ассоциации в сфере украинского и международного законодательства. Для членов ассоциации действует 20% скидка на юридические услуги.


  +38 (044) 209-73-29
Список партнеров