+38 (067) 567-18-54

ТОВ "Балтик Рефреджиретинг Групп"

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

ТОВ "Балтик Рефреджиретинг Групп"

   Наші колеги та партнери, з недавнього часу і повноправні члени нашої асоціації - фірма BRGroup є оптовою компанією, що постачає на ринок витратні матеріали для промислового та комерційного холоду. Ними запропоновані продукти - це різні холодагенти(фреони), масла для холодильної техніки, компоненти та холодильне обладнання.


Фирма BRGroup это оптовая компания которая поставляет на рынок расходные материалы для промышленного и коммерческого холода. Нами предлагаемые продукты это разные хладагенты (фреоны), масла для холодильной техники, компоненты и холодильное оборудование.

Наш опыт и репутация в работе с клиентами и партнерами гарантирует снабжение на лучших условиях, оперативную доставку, самое оптимальное соотношение цены и качества, постоянное наличие на складе.

Наша цель предложить своим клиентам самые рентабельные продукты, гарантируя им максимальную прибыль, при этом обращая внимание на безопасность и окружающую среду. Наши заслуги:

alt textalt textalt text

Победитель золотой премии Baltic Refrigeration Group (Декабрь 2017)

Мы с гордостью объявляем, что Baltic Refrigeration Group вместе с другими 5 компаниями из России, Китая, Японии и Кореи была объявлена крупнейшим дистрибьютором газовой продукции «Ice Loong». Наша компания получила Золотую премию и была удостоена чести на ежегодном мероприятии.

Более 300 оптовиков со всего мира участвовали в мероприятии, которое состоялось в городе Xiamen, Китай.

Это был не первый случай, когда наша компания выиграла приз, созданный компанией Zhejiang Yonghe Refrigerant Co. Ltd.. «Наша компания участвовала в этом мероприятии и выиграла 3-ую премию пару лет назад. Но этот год был еще более успешным и продуктивным - мы продали более 400 тонн хладагентов «Ice Loong» и имели шанс участвовать в этом мероприятии в качестве победителей. Я искренне верю, что в будущем мы сможем проявить себя еще лучше, пока компания развивается и увеличивает количество своих клиентов », - сказал Эвалдас Кведерис, генеральный директор Baltic Refrigeration Group.

Организатором мероприятия является компания Zhejiang Yonghe Refrigerant Co. Ltd., специализирующаяся на новых экологически чистых хладагентах, таких как производство «Ice Loong», и имеет более чем 18-летний опыт работы в этой области  +38044501-29-83, +380504620377
Список партнеров