+38 (067) 567-18-54

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

Bock GmbНКОМПАНИЯ БОК (BOCK GmbH)
Страна: Германия
Адрес: 72636 г. Фрикенхаузен, Бенцштр.7
Тел: +49 7022 9454 0
Факс: +49 7022 9454 137
Е-mail: info@bock.de
Сайт: www.bock.de
Компания BOCK является одним из мировых лидеров в области технологий и
инноваций для разработки экологически чистых и эффективных решений в области
холодоснабжения и кондиционирования воздуха.
Основное направление компании – поршневые компрессоры для нужд торговли,
промышленного производства, железнодорожных, автобусных и транспортных систем
охлаждения и кондиционирования воздуха.
Помимо этих классических сфер применения, компания BOCK GmbH развивает
технологии применения натуральных хладагентов, таких как CO2 (R744), углеводороды
и другие альтернативные хладагенты с низким потенциалом глобального потепления
(GWP). Особое место также занимает серия АТЕХ для работы в условиях взрывоопасной
среды.
Продукция компании BOCK GmbH – это сочетание немецкого качества с
инновационным конструкторским решением.
BOCK GmbH
Benzstrasse 7
72636 Frickenhausen, Germany
Phone +49 7022 9454 0
Fax +49 7022 9454 137
  Тел: +49 7022 9454 0 Факс: +49 7022 9454 137
Список партнеров