+38 (067) 567-18-54

COPA - Climate Ozone Protection Alliance

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

COPA - Climate Ozone Protection Alliance

   COPA – Альянс із захисту клімату та озонового шару.
Разом із країнами-партнерами та різними учасниками Альянс прискорює заходи пом’якшення наслідків, які терміново необхідні для усунення накопиченої кількості озоноруйнівних речовин і гідрофторвуглеців.    

   Глобальний попит на охолодження та кондиціонування повітря продовжує зростати, що значно сприяє викидам парникових газів. У відповідь на Кігальську поправку до Монреальського протоколу сектор працює над заміною гідрохлорфторвуглецевих (ГФУ) холодоагентів, які сильно шкодять клімату, на більш стійкі рішення. Однак позаду залишається сліпа пляма.

   Застарілі холодоагенти або холодоагенти з вичерпаним терміном експлуатації, включно з пінопластами, не обробляються екологічно безпечним способом, що призводить до накопичення так званих банків ODS і HFC. Вони виділяють речовини (CFC, HCFC, HFC), які руйнують озоновий шар і сприяють глобальному потеплінню. Щороку приблизно 1,5 Гт CO 2 -екв вивільняється через неправильно керовані чи утилізовані холодоагенти. Це відповідає річним викидам парникових газів 441 вугільною електростанцією. Наразі немає глобальних угод чи інфраструктури для вирішення цієї проблеми.
  Більше інформації за посиланням:  https://www.copalliance.org/home


Список партнеров