+38 (067) 567-18-54

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

CAREL Ukraine

    В 2019 году группа CAREL продолжила международную экспансию, консолидировав свое присутствие в Восточной Европе, открыв новый филиал по продажам в Киеве, Украина.
    Новый киевский офис призван укрепить присутствие CAREL на украинском рынке, укрепить коммерческие партнерские отношения и стремиться установить прямой контакт с нашими конечными клиентами.
    Новая дочерняя компания фактически обеспечивает более быструю и непосредственную помощь и поддержку клиентам в этом районе. Такая поддержка осуществляется посредством дополнительной помощи в системной интеграции, послепродажном обслуживании и обучении.  

  In 2019, the CAREL group continued its international expansion, consolidating its presence in Eastern Europe through the opening of a new sales subsidiary in Kiev, Ukraine. 
     The new Kiev office is intended to consolidate CAREL presence on the Ukrainian market reinforcing the commercial partnerships and looking to make direct contact with our final customers.
     The new subsidiary in fact provides faster and more direct assistance and support to customers in the area. Such support is implemented through additional assistance in systems integration, after-sales services and training.
  
  +38-044-46-56-612
Список партнеров